Συμβουλευτική Γονέων

Ο όρος «συμβουλευτική» χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας. Τί σημαίνει όμως;
Συμβουλευτική ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας ένας σύμβουλος βοηθά ένα άτομο (το συμβουλευόμενο) να επιλύσει προβλήματα της καθημερινής ζωής και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο. Αντίθετα με ό,τι συνήθως πιστεύεται, η συμβουλευτική δεν αποσκοπεί τόσο στη μετάδοση συμβουλών όσο στο να βοηθήσει το συμβουλευόμενο να αντιληφθεί ο ίδιος ποιοί παράγοντες τον δυσκολεύουν να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, στο να αποκτήσει δηλαδή αυτογνωσία.

Συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί σε άτομα κάθε ηλικίας, σε παιδιά, εφήβους ή ενήλικες, σε ατομικό ή και σε ομαδικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κάποιο αίτημα από την πλευρά του συμβουλευόμενου, δηλαδή μία ανάγκη να επικοινωνήσει κάτι που τον προβληματίζει. Η συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται σε διαφορετικά πλαίσια (σχολείο, εργασία) και υπάρχουν πολλά είδη συμβουλευτικής.

Ένα από τα είδη συμβουλευτικής είναι και η συμβουλευτική γονέων. Στην περίπτωση αυτή ο συμβουλευόμενος (γονέας) απευθύνεται σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο επαγγελματία προκειμένου να ζητήσει υποστήριξη σε θέματα που αφορούν το παιδί του. Πολλές φορές πρόκειται για προβλήματα της καθημερινότητας, όπως:

bullet black  προβλήματα συμπεριφοράς, εκρήξεις θυμού, ανυπακοή, επιθετικότητα
bullet black  δυσκολία οριοθέτησης του παιδιού στο σπίτι
bullet black  εκδήλωση έντονης ζήλιας προς τα αδέρφια του
bullet black  
δυσκολία στη σύναψη σχέσεων με συνομιλήκους
bullet black  κακή επίδοση στο σχολείο, μαθησιακές δυσκολίες
bullet black  άρνηση του παιδιού να μελετήσει τα μαθήματα στο σπίτι κ.α

Η επαφή με έναν ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να βοηθήσει το γονέα να κατανοήσει τη συμπεριφορά του παιδιού του, να διαχειριστεί καλύτερα προβλήματα που προκύπτουν στο σπίτι και να βελτιώσει την επικοινωνία του με το παιδί.