Τι είναι το πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης»;

To πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης» είναι ημερήσιο και επιτρέπει σε παιδιά νηπιακής ηλικίας (2,5 έως 6 ετών ) που παρουσιάζουν κινητικές, αισθητηριακές και αναπτυξιακές διαταραχές, να βελτιώσουν την κοινωνική , συναισθηματική ,κινητική και γνωστική τους ανάπτυξη, μέσα από ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον. Η ειδικά διαμορφωμένη δομή του προγράμματος κάνει το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια και γίνεται πιο δεκτικό στη μάθηση, αποτρέποντας το άγχος και τη σύγχυση , που μπορεί να προκληθούν από την έκθεσή του σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Με αυτό τον τρόπο, το παιδί αποκτά την εμπειρία της εκπαίδευσης σε ομαδικό επίπεδο, προάγγελος της ένταξής του στο κοινωνικό σύνολο.

Οι έρευνες και η εμπειρία μας το αποδεικνύουν...
Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι έρευνες που μελετούν τα πλεονεκτήματα προγραμμάτων «Πρώιμης Παρέμβασης» στο πλαίσιο ενός οργανωμένου εβδομαδιαίου προγράμματος. Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την «Αμερικανική Ακαδημία Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής» σε δυο ομάδες παιδιών ( 1η ομάδα : παιδιά που παρακολουθούσαν πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης» σε συνδυασμό με ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμά, 2η : ομάδα παιδιά που παρακολουθούσαν μόνο ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα) έδειξε ότι παιδιά που παρακολουθήσαν ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα « Πρώιμης παρέμβασης» , με στόχο την ανάπτυξη θεμελιακών γλωσσικών , επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα τους να επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη κοινότητα του σχολείου. Μέτα από την λήξη του προγράμματος οι ερευνητές συνέχισαν να παρακολουθούν τα παιδιά αυτά , στα εκπαιδευτικά πλαίσια που εντάθηκαν, για χρονικό διάστημα διάρκειας 5 ετών, όπου διαπίστωσαν ότι τα οφέλη του προγράμματος που είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν εξακολουθούσαν να είναι εμφανή, καθώς το επίπεδο ανάπτυξης της γλώσσας, της επικοινωνίας και μάθησης τους ( 1ης ομάδας ) ήταν κατά 80% καλύτερο σε σχέση με παιδιά που δεν παρακολούθησαν κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα (2ης ομάδας). Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι της έρευνας είναι ότι τα παιδιά αυτά είχαν καταφέρει να αναπτύξουν «την θεωρία του νου» όπου είναι μια καίρια δυσκολία των παιδιών με κινητικές και αναπτυξιακές διαταραχές.
Λαμβάνοντάς λοιπόν υπόψη μας τις μακροχρόνιες έρευνες και γνωρίζοντας από την εμπειρία μας ότι, η απότομη μετάβαση από την καθημερινή ζωή στο σπίτι, σε ένα δομημένο περιβάλλον όπως το σχολείο, αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη προσαρμογή για τα παιδιά με κινητικές , αισθητηριακές και αναπτυξιακές διαταραχές, είναι σαφές ότι τα παιδιά αυτά μπορεί να παρουσιάσουν
Αισθητηριακή υπερχείλιση
Ανικανότητα ή ακόμα και άρνηση να ακολουθήσουν οδηγίες του εκπαιδευτικού
Έντονη δυσκολία να επικοινωνήσουν με τα άλλα παιδιά
Εκρήξεις θύμου ή απόσυρση από τη υπόλοιπη ομάδα
Περιορισμένες λεκτικές δεξιότητες
Μικρό εύρος προσοχής.
Για τους παραπάνω λόγους, θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα οργανωμένο και δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης», το οποίο θα ανταποκρίνεται στις δυσκολίες αυτών των παιδιών.

Στόχοι του προγράμματος
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ...

Υποστηρίζουμε τις ανάγκες του παιδιού & Οραματιζόμαστε το βέλτιστο δυνατό για εκείνο

Αναγνωρίζουμε ότι κάθε δυσκολία του
είναι ένα αόρατο τείχος για τη ζωή του,
γι' αυτό προσπαθούμε όλοι μαζί 
να το ρίξουμε....