Πισίνα

Η υδροθεραπεία είναι μια εναλλακτική μέθοδος φυσικοθεραπείας που πρώτος την δίδαξε ο Ιπποκράτης. Η πισίνα βοηθάει το παιδί με εγκεφαλική παράλυση, μυοπάθεια ή άλλο κινητικό πρόβλημα να κινηθεί με ένα τρόπο που δεν μπορεί έξω από την πισίνα. Χρησιμοποιούμε το νερό για αντίσταση στην κίνηση, για υποβοήθηση στην κίνηση, για υποστήριξη του κορμού και σαν απτικό ερεθισμό μέσω της υδρο-στατικής πίεσης.

Η πισίνα είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου το παιδί αισθάνεται ασφαλές και δεν έχει τον φόβο της πτώσης.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι το νερό είναι ένα πολύ ευχάριστο μέσο παρέμβασης για το παιδί.