Η μέθοδος Therasuit βασίζεται σε εντατικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Το σημείο κλειδί είναι ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης, σχεδιασμένο πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση. Η βελτίωση της μυϊκής δύναμης σε παιδιά με τετραπληγία ή διπληγία  ομαλοποιεί τον μυϊκό τόνο, αυξάνει την δύναμη και την αντοχή, καθώς…
Ομάδες Παιχνιδιού και Κοινωνικοποίησης παιδιών με αυτισμό  Το παιχνίδι είναι η πιο σημαντική δουλειά του παιδιού που διεγείρει τα γνωστικά, κοινωνικά, κινητικά και συναισθηματικά του συστήματα. Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν μια φτωχή συμπεριφορά παιχνιδιού με σημαντικά ελλείμματα  στη κοινωνική μάθηση και τη μίμηση. Η δυσκολία…
Η Ε.Ν.Γ. είναι μια πλήρης και πλούσια γλώσσα με συγκεκριμένες χειρομορφές, στην οποία η έκφραση του προσώπου και γενικότερα η στάση όλου του σώματος είναι μέρος της γραμματικής και συντακτικής δομής της. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν προσωπικές ή κοινωνικές επαφές με κωφούς ή βαρήκοα άτομα πιστεύουν συνήθως ότι…
Η Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) αποτελεί μία νέα θεραπευτική παρέμβαση μέσα από την φυσικοθεραπεία και την εργοθεραπεία για ασθενείς με ημιπληγία. Η CIMT βασίζεται στο φαινόμενο του “learned non-use”, που περιγράφει μια κατάσταση στην οποία περιέρχονται πολλοί ασθενείς με ημιπληγία έπειτα από την διαπίστωση ότι οι προσπάθειες να χρησιμοποιήσουν το ημιπληγικό…
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ FTM(Functional Tone Management)με την χρήση του δυναμικού νάρθηκα SaeboflexFM Το πρόγραμμα αποκατάστασης F.T.M. και το Saeboflex δημιουργήθηκαν το 2002 στις Η.Π.Α από δύο εργοθεραπευτές: τον John Farrell και τον Henry Hoffman. Το Saeboflex είναι ένας δυναμικός νάρθηκας άνω άκρου και χρησιμοποιείται από την εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία…
Η υδροθεραπεία είναι μια εναλλακτική μέθοδος φυσικοθεραπείας που πρώτος την δίδαξε ο Ιπποκράτης. Η πισίνα βοηθάει το παιδί με εγκεφαλική παράλυση, μυοπάθεια ή άλλο κινητικό πρόβλημα να κινηθεί με ένα τρόπο που δεν μπορεί έξω από την πισίνα. Χρησιμοποιούμε το νερό για αντίσταση στην κίνηση, για υποβοήθηση στην κίνηση, για υποστήριξη…
Τι είναι το Vision Therapy /Visual Training Πρόκειται για εξατομικευμένα προγράμματα οπτικών δραστηριοτήτων τα οποία εφαρμόζονται από εξειδικευμένο οπτομέτρη. Τα προγράμματα Vision Therapy έχουν αξία σε πληθώρα προβλημάτων όρασης όπως δυσλειτουργίες της οφθαλμοκίνησης, της διοφθαλμικότητας, της οπτικής αντίληψης, στην αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι), σε δυσκολίες της εστίασης και της προσαρμογής, κ.α.…
Τι είναι η NDT; Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath είναι η σημαντικότερη θεραπευτική προσέγγιση στην αποκατάσταση ατόμων με βλάβες στο ΚΝΣ όπως παιδιά με τετραπληγία, διπληγία και ημιπληγία. Στοχεύει στην απαραίτητη και επαρκή «πίεση» (stress) στο Κεντρικό Νευρικό και Μυϊκό σύστημα ώστε το άτομο να δημιουργήσει, διατηρήσει και ενισχύσει τα…
Σελίδα 1 από 2