Ο πελματογράφος είναι μία διαγνωστική συσκευή που χορηγείται από φυσικοθεραπευτές και λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια. Αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δυσδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις και καθιστά αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων. Το πελματογράφημα παρέχει τη δυνατότητα στατικής και…
Το Gross Motor Function Classification System (σύστημα ταξινόμησης αδρής κινητικής λειτουργίας για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση), είναι μια κατηγοριοποίηση πέντε επιπέδων (πίνακας 2), η οποία διαφοροποιεί τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση σύμφωνα με την αδρή κινητικότητα, τους περιορισμούς στην αδρή λειτουργικότητα και στην ανάγκη για βοήθημα. Το GMFCS περιλαμβάνει 4…
To PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) αναπτύχθηκε για να παράσχει μια λεπτομερή κλινική αξιολόγηση των λειτουργικών ικανοτήτων των παιδιών ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 7 ετών. Μπορεί όμως να αξιολογήσει και μεγαλύτερα παιδιά των οποίων οι λειτουργικές τους ικανότητες είναι υποδεέστερες από αυτές 7χρονων παιδιών χωρίς αναπηρία. Το PEDI…
To Gross Motor Function Measure είναι ένα κλινικό εργαλείο σχεδιασμένο να αξιολογεί τις αλλαγές της αδρής κινητικότητας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Το GMFM εξετάζει το παιδί σε δραστηριότητες στην ύπτια, στην πρηνή, στην καθιστή, στην τετραποδική, στην γονυπετή, στο ημιγονάτισμα, στην όρθια θέση και στην αναρρίχηση. Η εξέταση απαιτεί…
Το Αθηνά τεστ είναι ένα από τα πιο έγκυρα τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, κατασκευασμένο στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγείται από τους ειδικούς παιδαγωγούς και σχολικούς ψυχολόγους σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των τεσσάρων κυρίως πρώτων τάξεων του δημοτικού, προκειμένου να εντοπιστούν τομείς στους οποίους…
Ο Οδηγός Προσχολικής Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε προκειμένου οι γονείς να είναι σε θέση να διδάξουν το παιδί τους σε καθημερινή βάση. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έως 6 ετών τα οποία παρουσιάζουν καθυστέρηση σε κάποιο από τους πέντε βασικούς αναπτυξιακούς τομείς:α) γλωσσικόβ) κινητικόγ) γνωστικόδ) συμπεριφοράε) αυτοεξυπηρέτηση Ο οδηγός αυτός ανιχνεύει επιμέρους…
BAYLEY IIΙBayley scales of infant and toddler development Το BAYLEY ΙII είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο που χορηγείται εξατομικευμένα από παιδιατρικούς εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές και αξιολογεί την ανάπτυξη της λειτουργικότητας των νηπίων και μικρών παιδιών από 1 έως και 42 μηνών. Ο πρωταρχικός στόχος του τεστ είναι να αναγνωρίσει (καθορίσει) τα παιδιά…
Το WISC-III είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη και σταθμισμένη κλίμακα νοημοσύνης. Αποτελείται από 13 επιμέρους υποκλίμακες που η καθεμιά αξιολογεί διαφορετική πλευρά των νοητικών λειτουργιών (μνήμη, αφαιρετική σκέψη, αντιληπτική σκέψη, κ. α.) και που όλες μαζί αποτελούν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη. Με την αθροιστική - στατιστική αξιολόγηση των κλιμάκων του test…