Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα συντίθενται και διατηρούνται με συνεχή ενημέρωση από την "Θέληση για το Παιδί", όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, η "Θέληση για το Παιδί" δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια η την πληρότητα τον πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας αφού είναι αναφορές σε τρόπους διάγνωσης ή θεραπείας με απλή επεξήγηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην απορέει κάποιο δικαίωμα από τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Η "Θέληση για το Παιδί" δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για ζημιές οποιασδήποτε φύσης για οποιονδήποτε τρόπο απορέει από την χρησιμοποίηση αυτής της ιστοσελίδας ή σχετίζεται με την χρήση πληροφοριών που παρουσιάζονται ή γίνονται διαθέσιμα μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή ζημιές προερχόμενες από την μη διαθεσιμότητα αυτής της ιστοσελίδας.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και δικαιώματα βάσης δεδομένων που σχετίζονται με τις πληροφορίες σε κείμενα, εικόνες, λογότυπα, φωτογραφίες σε αυτή την ιστοσελίδα θεωρούνται ιδιοκτησία της "Θέληση για το Παιδί".

Η επανέκδοση και δημοσίευση ακόμα και μέρους του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας για προσωπική ή εμπορική χρήση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της "Θέληση για το Παιδί".

Η χρησιμοποίηση των υπερσυνδέσμων οποιασδήποτε σελίδας της ιστοσελίδας της "Θέληση για το Παιδί" επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια της "Θέληση για το Παιδί".

Η "Θέληση για το Παιδί" δεν θα επιτρέψει καμία υπερσύνδεση σε οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας της εάν το περιεχόμενο, φωτογραφία ή φήμη αυτής της ιστοσελίδας είναι ασυμβίβαστο με το όνομα, τη φήμη, τις υπηρεσίες της "Θέληση για το Παιδί"  ή τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας βάση άποψης της "Θέληση για το Παιδί".

Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας είναι υποκείμενα στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασίας ή ερώτησης προς εμάς με μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεν συλλέγονται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή προς τρίτους.

Δεν γίνεται διαχείριση δεδομένων και δεν φυλάσσονται σε βάση δεδομένων.